Archive for the category "rośliny polne i łąkowe"

Wyka (Vicia sp)

Wyka w porannym świetle